شماره تماس دفتر ریاست واحد :

077-37624303

نمابر :

077-37624303

کد پستی :

آدرس :

شهرستان جم - دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جم

 

 

ایمیل :info@gmail.com