نام ونام خانوادگی : جلیل عظیم پور
رشته تحصیلی : فناوری اطلاعات
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیکی : iauiran@gmail.com
آدرس صفحه خانه :  
تلفن تماس : 07737624303