شماره تماس دفتر ریاست واحد :

077-37624303

 

نمابر :

077-37624303

کد پستی :

7558154649

آدرس :

شهرستان جم - دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جم

 

 

ایمیل :

jam@iaubushehr.ac.ir

info@jamiau.ac.ir