نام ونام خانوادگی : جلیل عظیم پور
رشته تحصیلی : معماری کامپیوتر
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رتبه علمی : مربی
پست الکترونیکی : az@iaubushehr.ac.ir
 
آدرس صفحه خانه :