نام ونام خانوادگی : مهدی کرمی
رشته تحصیلی : برق - قدرت
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی :

 

 

  تلفن تماس : 07733683709