نام ونام خانوادگی : فاضل امیری
رشته تحصیلی : مهندسی منابع طبیعی
گرایش : تخصص سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS و RS)
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی : amiri_fazel@yahoo.com
famiri@upm.edu.my
  آدرس صفحه خانه :  
  تلفن تماس : 07733683713
   
  سوابق آموزشی :
   
  فوق دکتری :
  سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای ،دانشکده مهندسی،گروه عمران، دانشگاه یو پی ام مالزی universiti putra malaysia
 
  هیأت علمی پژوهشی :
  گروه سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي شهري و منطقه اي، گروه عمران، دانشگاه يو پي ام مالزي (Universiti Putra Malaysia)