نام ونام خانوادگی : جلیل عظیم پور
رشته تحصیلی : فناوری اطلاعات
گرایش : کامپیوتر
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیکی : iauiran@yahoo.com
 
  آدرس صفحه خانه :  
  تلفن تماس : 07737624303
   
  سوابق آموزشی :
   
  فوق دکتری :
  سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای ،دانشکده مهندسی،گروه عمران، دانشگاه یو پی ام مالزی universiti putra malaysia
 
  هیأت علمی پژوهشی :
  گروه سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي شهري و منطقه اي، گروه عمران، دانشگاه يو پي ام مالزي (Universiti Putra Malaysia)